DBF Viewer

DBF Viewer גרסה 4.85 חינם לניסיון

מסד נתונים מסונכרן ושימושי גם במצב של משתמשים מרובים

מסדי נתונים רבים יוצרים כפילות ויזואלית ועשויים להפוך את משימות ניהול הרשת מרובת המשתתפים למשימה מאתגרת למדי. תוכנת DBF Viewer יוצרת סנכרון בין מסדי נתונים שונים להקלה על ניהול המידע בין המחשבים השונים או בין המשרדים. אם משימות היום יום של העסק שלך כוללת יצירת גיבויים וסנכרון לקבצי DBF, תוכנה זו תהיה שימושית למדיי. אם מתבצעים שימושים רבים על ידי מספר גורמים במסד הנתונים התוכנה תשמור על ארגון מסד הנתונים ותקשורת יעילה.
בעוד שבתוכנות אחרות הפעלת מסד נתונים אחד עלול לפגוע בסנכרון עם מסד נתונים אחר וכל שמירה דורשת מספר פעולות, עם תוכנת DBF Viewer זה לא יקרה.
DBF Viewer היא תוכנה לטיפול מעמיק בקבצי ה DBF שלך. התוכנה מעלה את המידע במהירות ובמגוון פורמטים לנוחיותך. התוכנה בונה באופן דיאלוגים ויזואלים התואמים למסדי הנתונים השונים.
הדיאלוגים יאפשרו לך לערוך רשומות שונות ובהן עריכה של שדות טקסט, הסרה אוטומטית מרשומות כפולות (פעולה יעילה במיוחד כשיש מספר משתמשים במסד הנתונים), אפשרות סינון נתונים ואפשרויות חיפוש מתקדמות.
התוכנה ממירה נתונים לפורמטים של קבצים נפוצים, בניהם XML, CSV, SQL, EXCEL ונוספים. תוכל לייבא קבצי CSV ו EXCEL ולהמיר לקובץ DBF. התוכנה מתאימה ל HTML ומאפשרת צפיה מוקדמת בנתונים ומעמידה ממשק שורת פקודה לשימוש בפעולות על קבצים מרובים.

הורדות בחינם